Thông báo cuộc họp lần thứ 3 của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

698

Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2021, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X với đầy đủ 11 thành viên đã tiến hành Hội nghị Công tác với các ủy viên của các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác để triển khai công việc năm 2021 và những nhiệm vụ chiến lược của cả nhiệm kỳ. Cũng trong dịp này, Ban chấp hành Hội Nhà văn đã tiến hành cuộc họp lần thứ 3 quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

Cuộc họp lần thứ 3 của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X. Ảnh: Trương Anh Quốc

1. Trong phiên họp ngày 15 tháng 04 năm 2021, Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa X đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Bích Ngân, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa X, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã được 100% ủy viên Ban chấp hành bỏ phiếu bầu là ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.

2. Cũng trong phiên họp này, theo đề nghị của nhà văn Bích Ngân, phụ trách công tác nhà văn nữ Hội Nhà văn Việt Nam và nhà thơ Trần Hùng, Trưởng ban Tổ chức – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành đã thông qua nhân sự Ban Nhà văn nữ nhiệm kỳ 2021 – 2025. Dưới đây là quyết định và danh sách Ban Nhà văn nữ:

Hy vọng Ban lãnh đạo mới của Ban Nhà văn nữ Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tạo ra những hoạt động có tính nghề nghiệp cao đóng góp vào sự phát triển văn học trong thời gian tới. Ban chấp hành khóa X xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ban Nhà văn nữ khóa IX đã có những đóng góp cần thiết cho hoạt động của Hội Nhà văn trong nhiệm kỳ qua. Kính chúc các chị mạnh khỏe và tiếp tục sáng tạo nhiều cảm hứng.

3. Trong phiên họp thứ hai của Ban chấp hành vào tháng 01 năm 2021, Ban chấp hành Hội Nhà văn quyết định trao Giải thưởng Văn học thiếu nhi hàng năm trong hệ thống giải thưởng chính thức của Hội Nhà văn hàng năm. Trong phiên họp ngày 15 tháng 04 năm 2021, theo đề nghị của Ban Văn học thiếu nhi và tính chất chuyên môn của Ban Văn học thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành đã quyết định đổi tên Ban Văn học thiếu nhi thành Hội đồng Văn học thiếu nhi.

4. Sau nhiều cuộc họp về báo Văn Nghệ, bắt đầu từ tháng 05 năm 2021, Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam cùng Ban biên tập báo Văn Nghệ chính thức công cuộc cải tổ báo Văn Nghệ để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới và đáp ứng nhu cầu của nhà văn và bạn đọc. Dự kiến vào trung tuần tháng 6 năm 2021, báo Văn Nghệ sẽ ra số đầu tiên bộ mới.

5. Ban chấp hành Hội Nhà văn quyết định tiến hành Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2021. Các tiểu ban phục vụ cho Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X đã được thành lập và bắt đầu công việc chuẩn bị của mình.

6. Theo đề nghị của nhà văn Vũ Hồng, ủy viên Ban chấp hành phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, Ban chấp hành phân công nhà thơ Phan Hoàng, ủy viên Ban chấp hành kiêm nhiệm phụ trách miền Đông Nam Bộ. Như vậy, nhà văn Vũ Hồng chỉ còn phụ trách khu vực Tây Nam Bộ, còn nhà thơ Phan Hoàng phụ trách khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN KHÓA X

Theo Vanvn.vn