Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai – khóa VIII (nhiệm kỳ 2021– 2025)

1100

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 25.1.2021 vừa qua, tại văn phòng Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII đã tổ chức kỳ họp lần thứ hai để bàn về các công việc của Hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai – khóa VIII (nhiệm kỳ 2021– 2025)

Ngay sau khi kết thúc phiên trù bị Đại hội Hội Nhà văn TP HCM vào ngày 14.1.2021, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM, Ban Kiểm tra của Hội, kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã được tiến hành vào chiều 14.1.2021 để bầu các chức danh chủ chốt.

Các thành viên dự họp đã bầu nhà văn Bích Ngân làm Chủ tịch; hai Phó chủ tịch là nhà văn Trầm Hương và nhà văn Bùi Anh Tấn.

Ngày 25.1.2021 vừa qua, tại văn phòng Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII đã tổ chức kỳ họp lần thứ hai để bàn về các công việc của Hội.

Kỳ họp đã nghe ý kiến của các ủy viên Ban Chấp hành và bàn bạc, đề xuất một số công việc nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyên môn trong thời gian sắp tới, củng cố tổ chức hoạt động Hội.

Nội dung trọng tâm của kỳ họp lần thứ hai là xây dựng chương trình hoạt động năm 2021 và toàn khóa, củng cố, kiện toàn lại hoạt động Văn phòng Hội, thành lập các Ban chuyên môn của Hội và phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp hành khóa VIII.

Nội dung cụ thể như sau:

  1. Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII

Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm (2021-2025) là nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tác; tổ chức kết nạp hội viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình… bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; đẩy mạnh hoạt động quảng bá tác phẩm, các hoạt động kết nối giữa người viết và người đọc…

  1. Phân công công tác và trách nhiệm các ủy viên Ban chấp hành như sau:

+ Nhà văn Bích Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội:

–   Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của Hội

–   Phụ trách Văn phòng Hội

–  Trưởng ban Tổ chức Hội viên

+ Nhà văn Trầm Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội:

–  Trưởng Ban sáng tác

–   Phụ trách hoạt động của các Hội đồng chuyên môn, các hoạt động phục vụ sáng tác, các hoạt động quảng bá tác phẩm.

+ Nhà văn Bùi Anh Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội:

–  Phụ trách Công tác Kiểm tra

–  Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của trang Web Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách trang Facebook Hội, sự kiện truyền thông, hoạt động xã hội của Hội.  

+ Nhà thơ Bùi Phan Thảo, Ủy viên Ban chấp hành:

Trưởng Ban kiểm tra của Hội

+ Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Ban chấp hành:

Trưởng Ban Nhà văn trẻ

+ Nhà thơ Huệ Triệu, Ủy viên Ban Chấp hành:

Trưởng Ban Nhà văn nữ

+ Nhà thơ Nguyên Hùng, Ủy viên Ban chấp hành:

–  Trưởng Ban công tác Câu lạc bộ văn học

–  Thực hiện trang Facebook của Hội.

+ Nhà thơ Phùng Hiệu, Ủy viên Ban chấp hành:

– Trưởng ban biên tập trang Web của Hội

– Phụ trách 4 Chi hội nhà văn của Hội

Nhà văn Phương Huyền, Ủy viên Ban chấp hành:

Trưởng Ban truyền thông

+ Nhà văn Phan Trung Thành, Ủy viên Ban chấp hành:

Chánh văn phòng Hội.

  1. Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021:

–  Phó chủ tịch Bùi Anh Tấn hoàn thành hồ sơ trình Thành ủy TP.HCM duyệt, thông qua kế hoạch hoạt động của trang web (mới) của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

–  Các thành viên Ban Chấp hành hoàn tất quy chế làm việc và chương hình hoạt động ở lĩnh vực mình phụ trách (đến giữa tháng 3.2021).

– Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII và quy chế làm việc của Văn phòng Hội, của các Ban công tác, các Hội đồng chuyên môn (dự định tổ chức cuộc họp BCH thông qua quy chế vào cuối tháng 3/2021)

– Thành lập ba Hội đồng chuyên môn (Văn xuôi, Thơ, Lý luận Phê bình và Dịch thuật) và Ban văn học thiếu nhi

– Tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm 2020, trao giải thưởng, kết nạp hội viên, ra mắt các Ban công tác Hội và liên hoan Tân niên vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 (nhằm ngày Mùng 8 Tết)

– Tổ chức ngày thơ Nguyên tiêu 2021 tại Công viên Văn Lang, Quận 5

– Giới thiệu các phẩm đoạt giải thưởng văn học Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

– Tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác

– In sách và tổ chức tọa đàm về sáng tác văn học

Trong trường hợp dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chấp hành chủ trương phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an toàn cho cộng đồng, một số hoạt động dự kiến nêu trên có thể sẽ tạm thời hoãn lại hoặc chuyển sang hình thức khác phù hợp. Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM sẽ có thông báo cụ thể đến toàn thể Hội viên.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH