Thông báo Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 1015 – 2020)

550

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ 11, có sự tham dự của đại diện Ban Kiểm tra.

Nội dung trọng tâm của Hội nghị lần này là rà soát, xem xét, kiện toàn công tác tổ chức của Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả cao.

1. Hội nghị thảo luận và thông qua quy hoạch đội hình báo chí của Hội từ nay đến 2025 theo quy định của Chính phủ, cải tiến phương thức lãnh đạo giúp các cơ quan này hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích làm tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, xuất bản, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo mọi hoạt động.

Hội nghị dành nhiều thì giờ nghe báo cáo kiểm điểm và góp ý thẳng thắn về hoạt động của báo Văn nghệ trong thời gian vừa qua, ghi nhận những cố gắng bước đầu, chỉ ra những khuyết điểm, thiếu sót, yếu kém cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Hội nghị quyết định thành lập Ban chỉ đạo do nhà thơ Hữu Thỉnh làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo báo Văn nghệ củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trước hội viên và bạn đọc.

2. Hội nghị thảo luận và quyết nghị sắp xếp tinh giản bộ máy, bố trí cán bộ cơ quan Hội gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả nêu cao trách nhiệm tất cả vì hội viên.

3. Hội nghị quyết định thành lập các Hội đồng chuyên môn nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm các nhà văn sau đây.

I. HỘI ĐỒNG THƠ

1. Nguyễn Đức Mậu – Chủ tịch Hội đồng
2. Y Phư­ơng – Phó chủ tịch Hội đồng
3. Mai Quỳnh Nam
4. Nguyễn Ngọc Phú
5. Khánh Chi
6. Đinh Thị Như­ Thúy
7. Trần Anh Thái

II. HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

1. Phạm Hoa – Chủ tịch Hội đồng
2. Nguyễn Bắc Sơn – Phó chủ tịch Hội đồng
3. Đỗ Bích Thúy
4. Vũ Hồng
5. Bích Ngân
6. Nguyễn Một
7. Phong Điệp

III. HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

1. Phan Trọng Th­ưởng – Chủ tịch Hội đồng
2. Tôn Ph­ương Lan – Phó chủ tịch Hội đồng
3. Trần Mạnh Tiến
4. Phạm Khải
5. Hồ Thế Hà
6. Phạm Quốc Ca
7. Lê Thiếu Nhơn

IV. HỘI ĐỒNG DỊCH

1. Bằng Việt – Chủ tịch Hội đồng
2. Lê Bá Thự – Phó chủ tịch Hội đồng
3. Phan Hồng Giang
4. Lê Đăng Hoan
5. Hà Phạm Phú
6. Bùi Xuân
7. Kiều Bích Hậu

4. Nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận phê bình, Hội nghị quyết định bổ sung Quy chế sáng tạo, quan tâm đúng mức đến các công trình lý luận, phê bình có chất lượng, hỗ trợ các cơ quan báo chí cải thiện chế độ nhuận bút cho các tác giả viết lý luận, phê bình.

5. Hội nghị quyết định thành lập Ban Sơ khảo cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 và một số vấn đề về khen thưởng và công tác cán bộ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

T/M BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH Nhà thơ HỮU THỈNH
(Đã ký)

(Theo Báo Văn Nghệ)