Thông báo mời gửi tác phẩm tham dự giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2022

535

THÔNG BÁO

Về việc: mời các tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ “Quy chế xét chọn giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh”“Quyết định về Quy chế Giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ 2020 –  2025, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tác giả đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch được xuất bản từ ngày 1/10/2021 đến 30/10/2022 gởi về văn phòng Hội, theo địa chỉ: Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, 81 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn TP.HCM.

Tác giả tham dự giải thưởng gởi 5 bản sách về văn phòng Hội trước ngày 30/10/2022.

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng trao giải thưởng cho cả những tác giả trong nước có tác phẩm văn học viết về Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh mong đón nhận các tác phẩm của các tác giả đúng hạn định thời gian, để công tác xét chọn giải thưởng hàng năm được đúng quy trình và đảm bảo chất lượng giải thưởng

TM. BCH HỘI NHÀ VĂN TP. HỒ CHÍ MINH

Phó Chủ tịch – Nhà văn Trầm Hương (đã ký)