Thông báo về việc dừng triển khai đề án thành lập 4 Chi hội Nhà văn trực thuộc Hội Nhà văn TP.HCM

589

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau 3 năm triển khai đề án thành lập các Chi hội, Ban chấp hành Hội nhà văn thành phố (khóa VIII) nhận thấy hoạt động của các Chi hội đã không đáp ứng được mong muốn như khi thành lập, BCH Hội Nhà văn thành phố biểu quyết 100% nhất trí tạm dừng triển khai đề án thành lập 4 Chi hội Nhà văn trực thuộc Hội Nhà văn thành phố.

Ngày 12.9.2017, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM (khóa VII) đã họp và ra nghị quyết về việc Đại hội thành lập 4 Chi hội: Gia Định, Sài Gòn, Bến Nghé, Chợ Lớn cùng quy chế hoạt động và kế hoạch tổ chức đại hội thành lập các Chi hội. BCH Hội Nhà văn thành phố xác định chi hội là tổ chức cơ sở của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Mỗi Chi hội có từ 50 hội viên trở lên cư trú trên địa bàn liền kề nhau của thành phố và tập hợp trên tinh thần tự nguyện, tự quản và được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động của Chi hội đều tuân theo tôn chỉ mục đích Điều lệ của Hội Nhà văn TP khóa VII đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Hoạt động của Chi hội tập trung vào công việc sáng tác, hỗ trợ sáng tác của hội viên. Chi hội được phối hợp với các Hội đồng nghệ thuật, Ban công tác chuyên môn và Chi Hội khác để tổ chức các hoạt động văn học trên địa bàn của mình. Mọi hoạt động xã hội không liên quan đến văn học của Chi hội phải được Ban Thường vụ Hội chấp thuận bằng văn bản. Ban điều hành Chi hội có trách nhiệm thu hội phí (200.000đ/ người/ năm) của các hội viên và nộp lại cho Văn phòng Hội 30% Hội phí theo hằng năm. Hội phí dùng để chi cho hoạt động thăm bệnh, mừng tuổi, tang chế… như quy định của Điều lệ Hội. Kinh phí và địa điểm làm việc của Chi hội do Chi hội tự thu tự quản trên tinh thần xã hội hóa với sự đồng thuận của hội viên, đúng Điều lệ Hội và pháp luật nhà nước.

Sau 3 năm triển khai đề án thành lập các Chi hội, Ban chấp hành Hội nhà văn thành phố (khóa VIII), nhận thấy: Hoạt động của các Chi hội đã không đáp ứng được mong muốn như khi thành lập. Vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đến nay vẫn chưa tổ chức được Đại hội các Chi hội để bầu ra Ban điều hành chính thức. Chưa xây dựng được quy chế hoạt động của các Chi hội, chưa gắn kết được các Hội viên trong hỗ trợ sáng tác, thu hội phí… Tuy nhiên, trên tinh thần cầu thị, ngày 1 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Hội Nhà văn thành phố (khóa VIII) đã mời Ban điều hành lâm thời 4 Chi hội đến họp, đóng góp ý kiến về việc nên hay không nên tồn tại các Chi hội. Hai nhà văn Trưởng Ban điều hành lâm thời có mặt (nhà thơ Nguyên Hùng, nhà thơ Phùng Hiệu), một nhà văn bệnh, ủy quyền người đi thay và một nhà văn Trưởng ban không có mặt nhưng các thành viên chủ chốt dự thay. Tại cuộc họp các nhà văn đã phân tích cụ thể những mặt được và chưa được trong hoạt động của các Chi hội trong thời gian qua, cuối cùng đi đến thống nhất, kiến nghị không triển khai tiếp Đề án thành lập các Chi hội.

Ngày 05.05.2021, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. HCM (khóa VIII) đã tiến hành Kỳ họp thứ 3 với sự có mặt 9 thành viên (vắng 1), để điểm lại tình hình hoạt động trong 3 tháng, kể từ kỳ họp lần 2 đến nay và thông qua chương trình hành động trong thời gian tới. Tại cuộc họp này, BCH Hội Nhà văn thành phố biểu quyết 100% nhất trí tạm dừng triển khai đề án thành lập 4 Chi hội Nhà văn trực thuộc Hội Nhà văn thành phố để tập trung vào hoạt động của các Hội đồng nghệ thuật, các Ban công tác chuyên môn (đã thành lập và đi vào hoạt động) và các mặt công tác khác trong thời gian tới.

Nay Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh (khóa VIII) xin thông báo đến toàn thể Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh rõ.

 BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH