Thông báo về việc giải quyết khiếu nại của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh

1840

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào lúc 14 giờ ngày 25-1- 2021, tại phòng họp Hội Nhà văn TP HCM (lầu 4, tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM), theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VII, là Trưởng Ban tổ chức Đại hội, đã triệu tập cuộc họp nhằm giải quyết đơn thư khiếu nại của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh về kết quả bầu cử BCH Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ VIII.


Các thành viên tham dự cuộc họp giải quyết khiếu nại, trong đó có đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy, Phòng PA 03 – Công an TPHCM, Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TPHCM

Sau Đại hội Hội Nhà văn TPHCM khóa VIII, ngày 18-1-2021, ông Nguyễn Vũ Quỳnh – nhà thơ, Hội viên Hội Nhà văn TP HCM đã gởi đơn đến Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Nội vụ TP HCM và Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, khiếu nại kết quả bầu cử tại Đại hội Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII, tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-1-2021.

Theo đơn, hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh cho biết kết quả bầu cử Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII tại đại hội ngày 14-1-2021 (mà ông Nguyễn Vũ Quỳnh là người tự ứng cử và được đại hội đưa vào danh sách bầu BCH), khi công bố ông được 114/236 phiếu (tỉ lệ 48,30%), không đắc cử BCH Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII. Ông Nguyễn Vũ Quỳnh cho rằng kết quả trên là chưa đúng và đặt vấn đề ông Phạm Trung Tín, Trưởng Ban Bầu cử tại đại hội, sửa chữa kết quả bầu cử (ông gửi kèm một văn bản có bút tích về kết quả bầu cử và nghi ngờ có sửa chữa kết quả). Từ đó, ông đề nghị các cấp thẩm quyền chỉ đạo làm sáng tỏ vụ việc.

Vào lúc 14 giờ ngày 25-1-2021, tại phòng họp Hội Nhà văn TP HCM (lầu 4, tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM), theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VII, là Trưởng Ban tổ chức Đại hội, đã triệu tập cuộc họp nhằm giải quyết đơn thư khiếu nại của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh về kết quả bầu cử BCH Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VIII.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

  1. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM khóa VII, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII.
  2. Ông Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.
  3. Bà Dương Cẩm Thúy, Phó Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP HCM.
  4. Ông Nguyễn Đức Nhã, cán bộ Phòng PA 03 – Công an TP HCM.
  5. Ban Kiểm tra Hội Nhà văn TP HCM (gồm ông Bùi Phan Thảo, Trưởng ban và 4 thành viên: Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyên Trân, Chu Quang Mạnh Thắng, Hồ Thị Ngọc Hoài).
  6. Trưởng Ban bầu cử và 2 tổ trưởng tổ bầu cử: Gồm ông Phạm Trung Tín, Trưởng ban và 2 tổ trưởng: Chu Quang Mạnh Thắng, tổ 4 và Nguyễn Vĩnh Bảo, tổ 1.
  7. BCH Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII có 8/10 người: Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch; Trầm Hương, Phó Chủ tịch; Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch và các ủy viên: Bùi Phan Thảo, Nguyên Hùng, Huệ Triệu, Lê Thiếu Nhơn, Phùng Hiệu. Vắng 2 Ủy viên là Phan Trung Thành và Phương Huyền, lý do bận việc.

Ông Trần Văn Tuấn nêu mục đích yêu cầu của cuộc họp, đồng ý rà soát lại kết quả khiếu nại bầu cử của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh.

Đại diên Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP HCM, đề xuất BCH Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII kiểm lại kết quả bầu cử của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh.

Nhà thơ Phạm Trung Tín, Trưởng Ban Bầu cử tại đại hội, báo cáo về tình hình kiểm phiếu, theo đó văn bản gửi kèm của ông Nguyễn Vũ Quỳnh là bản nháp của trưởng ban bầu cử. Kết quả kiểm phiếu của tổ 3 có sửa số phiếu của 4 ứng cử viên, lý do là ghi lộn dòng, khi kiểm tra đã sửa lại cho đúng với số phiếu trúng của từng người (có sự giám sát của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và tổ trưởng 4 tổ kiểm phiếu). Ông phát biểu khẳng định đã làm đúng trách nhiệm, bác bỏ thông tin và nhận định từ đơn khiếu nại của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh.

Nhà thơ Nguyên Hùng phát biểu, đề nghị nếu được thì nên rà soát lại kết quả bầu cử của nhà thơ Nguyên Hùng và nhà thơ Phan Trung Thành, vì theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vũ Quỳnh, 2 người này đã được Ban kiểm phiếu nâng số phiếu, giúp trúng cử.. Tuy nhiên, toàn thể đại biểu dự họp cho rằng nếu kết quả kiểm tra phiếu bầu của ông Nguyễn Vũ Quỳnh là đúng như đã công bố tại đại hội, các phiếu bầu lưu lại đều đưa ra kết quả chính xác thì hai trường hợp trên không cần phải kiểm lại.

Vào lúc 14 giờ 45 phút, trước sự chứng kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, bao đựng hồ sơ phiếu bầu được lưu giữ tại văn phòng Hội được mở ra và gỡ niêm phong để tất cả thành viên dự họp cùng tiến hành kiểm tra, rà soát phần kết quả phiếu bầu của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh.

Trước sự giám sát của các thành viên tham dự cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm tra và 2 ủy viên BCH Hội Nhà văn TP HCM là nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và nhà thơ Phùng Hiệu đã kiểm tra lại phần bầu cử cho hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh trong toàn bộ 236 phiếu.

Kết quả:

– Số phiếu thuộc tổ 1, gồm 60 phiếu. Kết quả kiểm lại (02 lần), là 32 phiếu.

– Số phiếu thuộc tổ 2 là 46 phiếu. Kết quả kiểm lại (02 lần), là 23 phiếu.

– Số phiếu thuộc tổ 3 gồm 70 phiếu. Kết quả kiểm lại (02 lần), là 28 phiếu.

– Số phiếu thuộc tổ 4 là 60 phiếu (1 phiếu không hợp lệ). Kết quả kiểm lại (02 lần), là 31 phiếu.

Kết luận: Tổng cộng số phiếu được kiểm lại của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh là 114/236 phiếu, đúng với kết quả của Ban bầu cử đã kiểm phiếu và công bố trước Đại hội ngày 14-1-2021.

Nhà văn Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII, cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP HCM ghi nhận kết quả kiểm phiếu tại buổi họp này đã làm rõ vấn đề, khẳng định Ban Bầu cử đã làm đúng, kết quả tại đại hội là chính xác, số phiếu bầu của hội viên Nguyễn Vũ Quỳnh đúng như đã công bố.

Các thành viên dự họp nhất trí rằng bản nháp của ông Phạm Trung Tín, dù không sai lệch kết quả, nhưng vẫn sai quy cách bầu cử khi ông Tín không ghi vào là có sửa và ký tên vào văn bản này, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại của ông Nguyễn Vũ Quỳnh. Ông Tín và Ban Bầu cử cần rút kinh nghiệm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP HCM ghi nhận nỗ lực làm việc của Ban Bầu cử tại đại hội, đã công tâm, khách quan; đề nghị BCH Hội Nhà văn TP HCM trả lời đơn khiếu kiện của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh, thông báo kết quả kiểm tra phiếu bầu cho nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh được rõ và thông báo rộng rãi lên trang web của Hội Nhà văn TP HCM cho hội viên và công luận thấu hiểu bản chất vụ việc.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN TP.HCM