Thông báo về việc tham dự giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

215

THÔNG BÁO

Về việc tham dự giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Căn cứ vào “Quy chế xét chọn giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội Nhà văn thông báo đến các tác giả đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch được xuất bản từ ngày 1/10/2022 đến 30/09/2023 gởi tác phẩm về văn phòng Hội, để tham dự giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi tác phẩm, tác giả gửi 5 cuốn, ghi rõ “Tác phẩm tham dự giải thưởng văn học Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh 2023”, có kí tên, ghi họ tên và số điện thoại người tham gia giải thưởng.

Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà văn, 81 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạn cuối nhận tác phẩm: Trước ngày 15/10/2023.