Thông báo về việc tham dự giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2021

772

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc xét giải thưởng văn học năm 2021. Giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm diễn ra một lần và trao giải vào dịp tổng kết hoạt động cuối năm.

Căn cứ vào “Quy chế xét chọn giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh”; “Quyết định về Quy chế Giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ 2020 –  2025; Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tác giả đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình được xuất bản vào ngày 1/10/2020 đến 30/10/2021 gởi về văn phòng Hội, theo địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30/10/2021, để tham dự xét chọn giải thưởng hàng năm.

Vì các hội đồng chuyên môn và các ban công tác trong Hội đồng Xét chọn giải thưởng cần thời gian đọc kỹ tác phẩm để thẩm định, mong các tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh gởi tác phẩm về văn phòng Hội theo địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30/10/2021.

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh mong đón nhận các tác phẩm của các tác giả đúng hạn định thời gian, để công tác xét chọn giải thưởng hàng năm được đúng quy trình và đảm bảo chất lượng giải thưởng.

Trân trọng.

TM BCH
Phó Chủ tịch – Nhà văn Trầm Hương