Thư thả phương Nam – Thơ Liên Phương

148

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh về lục tỉnh chèo ghe/ Khi vui cứ việc nói vè đặt thi/ Vì tên đã gọi Nam kỳ/ Ở đây có bác ba Phi thuở nào…

Ảnh minh họa

Thư thả phương Nam

 

Hò ơi…

 

Anh về lục tỉnh chèo ghe

Khi vui cứ việc nói vè đặt thi

Vì tên đã gọi Nam kỳ

Ở đây có bác ba Phi thuở nào

 

Anh về lục tỉnh nghêu ngao

Bơi xuồng bắt ếch măng xào vừa non

Đêm câu tôm cá tối mòn

Bạn bè xúm lại rượu ngon có mồi

 

Anh về xứ sở quê tôi

Ra đồng đặt dớ bãi bồi lưới giăng

Cắm chà theo mấy dải bần

Trái cà na rụng dưới trăng lưỡi liềm

 

Anh về lục tỉnh xanh nguyên

Cây cầu nối nhịp qua triền Cửu long

Anh chèo ghe ngược nước ròng

Ngoài kia vàm rộng ra sông trể chiều

 

Hoàng hôn ngọn gió hiu hiu

Anh chèo ghe mệt có nhiều anh em

Bên ly rượu đế say mèm

Buông câu vọng cổ vừa quen bạn đời.

Ảnh minh họa

Một

 

Ra vườn nhặt trái mù u

Mẹ ta cắt nhỏ vo cù ngón tay

Đêm đêm con ếch lạc loài

Nó kêu mấy tiếng vừa hay vừa buồn

 

Hai

 

Đàn gà gáy dậy mù sương

Cây bần mé bãi mới hường trái son

Đọc thơ cổ tích chưa mòn

Cả trăm trang chữ luận ngôn dạy người

 

Ba

 

U Minh rừng mật nước xuôi

Con sông Trèm Trẹm khúc bồi khúc sâu

Có mùa gió chướng giang đầu

Người ra đất Mũi thương câu nghĩa tình

 

Bốn

 

Mấy mùa mưa nắng tượng hình

Thôi thì cánh vạc đinh ninh hẹn thề

Tìm nơi mẹ đẻ là quê

Phương Nam thư thả ta về cố hương

               L.P