Tim son mở ngõ – Ninh Giang Thu Cúc

841

Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc

Miền đam mê

(Cảm xúc khi xem phim
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai”) 

Trao nhau nửa cánh môi nhàu
Với năm tháng rụng nhạt màu tường vi
Ngập ngừng nửa ở nửa đi
Tim son mở ngõ bờ mi lệ trào
Giọt nồng giọt đắng nao nao
Giọt sang biên địa giọt vào mong manh
Giọt nào rơi giữa kinh thành
Giọt nào xưng tội sáng danh Chúa Trời
Áo dòng linh mục cởi rồi
Đồng trinh Soeur cũng rong chơi địa đàng
Hồn đau dắt díu lang thang
Thánh đường vắng bóng tội đàn con chiên
Mau về nhà nguyện neo thuyền
Nhân từ Chúa phán: Giã miền đam mê.

                          

Phía sau

Một đời dại ngộ vì yêu
Trăm năm sám hối một điều… thủy chung
Lang thang sáu cõi vô cùng
Phất tay gửi vạn bao dung tặng người
Gia tài còn chuỗi khóc – cười
Dành làm vốn liếng vàng mười rong chơi
Nửa phần học phí… trả đời
Nửa phần dâng tặng gọi mời tri âm
Ai lên nhắn Nhạc Bất Quần
Tấm long Tiếu Ngạo trong ngần hài nhi.

 

Màu thời gian

Niềm đau nước chảy qua cầu
Ngồi ôm nỗi nhớ bạc màu thời gian
Thương người nửa kiếp lang thang
Đông xiêm áo mỏng hè mang ngự hàn
Còng lưng thân phận đi hoang
Nẻo về tít tắp điêu tàn vườn xưa
Luân hồi chừng ấy nắng mưa
Thì thôi… rũ áo sớm trưa ngại gì.