Tìm trong tịnh độ – Thơ Hồ Trung Chinh

75

(Vanchuongphuongnam.vn) – người về, thẩm giấc tiêu dao/ lắng trong kiếp nạn pha màu huyền vi/ quàng vai bạc sắc phấn y/ tìm trong độ tịnh A-di-đà người…

Ảnh Internet

Tìm trong tịnh độ

 

người về, ngủ dưới vòm cây

bên lưng đá dựng làn mây mấy tầng

 

lòng còn kiết hạ, trao thân

mưa trên lá nhỏ, trời ngân ngấn chiều

 

dặm ngàn, thế tục liêu xiêu

bấy nhiêu chấp ngã đến tiều tụy nhau

 

người về, thẩm giấc tiêu dao

lắng trong kiếp nạn pha màu huyền vi

 

quàng vai bạc sắc phấn y

tìm trong độ tịnh A-di-đà người

 

Ẩn trú

 

rừng đã khép

nắng

mưa

gầy lưng núi

người về đâu

mây trắng phủ ngang đầu

 

đêm chợt sáng

ánh từ quang

thoáng hiện

cây lá nghiêng mình

đốn ngộ

với non cao

 

ẩn trú

trì hành

thân gieo kiết hạ

đợi

chuyến về không

trong tịch lặng nhiệm mầu

 

Về theo lối người

 

thôi về, núi Sạn dung thân

nghe trong đá sỏi còn tâm niệm người

 

nhủ lòng tựa áng mây trôi

bàn chân độ tịnh, chỗ ngồi hạnh nguyên

 

nắng mưa đã thấu lời nguyền

lời đau gai nhọn, nỗi phiền trượt vây

 

thôi về, núi Sạn thưa mây

trả thân xác lại cho ngày bồng phiêu

 

gửi vào bụi cát liêu xiêu

chút hương hoa đã về theo lối người

H.T.C