TP.HCM phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí

505

Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, sau khi sắp xếp, thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí.

Ngày 22/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.

Sau khi sắp xếp, thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

Theo đề án, số lượng cơ quan báo chí của thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 với lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, báo Sài Gòn Giải Phóng giữ ổn định. Sáu cơ quan chuyển chủ quản. Tám cơ quan báo chí chuyển mô hình hoạt động, cơ quan chủ quản. Sáu cơ quan báo chí sát nhập, chuyển cơ quan chủ quản.

Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến hết năm 2025, đề án hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Các cơ quan tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm. Phát thanh truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả.

Báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội.

Đến năm 2025, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Hiện nay, hoạt động báo chí trên địa bàn TP.HCM rất đa dạng với 161 cơ quan báo chí trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 28 cơ quan báo chí của địa phương.

Đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP.HCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý, để phát triển hệ thống báo chí.

Theo Zing