Tụt hạng phục vụ dân

475

04.5.2018-06:30

Sự tụt hạng về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế khiến người dân cảm thấy rầu lòng khi ngành liên quan mật thiết tới sức khỏe người dân này rơi xuống áp chót bảng xếp hạng.

 

Rất đáng suy nghĩ khi chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế chỉ đạt 72,4%, đứng trên mỗi cơ quan ngang bộ là Ủy ban Dân tộc (72,13%) trong xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2017 được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố ngày 2-5. Việc Ủy ban Dân tộc “đội sổ” về PAR Index không thu hút nhiều sự quan tâm nhưng với Bộ Y tế thì lại khác. Bởi lẽ, một cơ quan về công tác dân tộc dù sao cũng ít liên quan và nếu có cũng chỉ một bộ phận ít người dân; còn ngành y tế thì liên quan tới mọi gia đình, người dân.

 

Điều cũng rất đáng nói nữa là Bộ Y tế tụt hạng so với chính mình về cải cách hành chính khi điểm PAR Index của bộ giảm từ 79,69% năm 2016 xuống còn 72,4% vào năm 2017. Cũng vì sự tụt hạng này, từ vị trí thứ 11/19 bộ, ngành năm 2016, Bộ Y tế rơi xuống vị trí 18/19 năm 2017, tức là giảm tới 7 hạng chỉ trong vòng 1 năm.

 

PAR Index là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính được công bố thường niên từ năm 2012. Chỉ số này được xác định dựa trên nhiều lĩnh vực, tiêu chí khác nhau về cải cách thủ tục hành chính; cải cách và sắp xếp bộ máy cũng như nhân sự; chất lượng đội ngũ nhân sự; hiện đại hóa hành chính; cơ chế một cửa…

 

Việc xếp hạng các bộ, ngành về cải cách hành chính được đưa ra khi đây được xem là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công việc này càng đặc biệt được coi trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân.

 

Xếp hạng PAR Index không chỉ để so sánh, đánh giá giữa các bộ, ngành mà còn qua đó nhận dạng ngành, lĩnh vực nào tiến hành cải cách hành chính tốt nhất, tiến bộ nhất. Điều này có thể cũng quan trọng với nội bộ các bộ, ngành song quan trọng hơn bội phần cho việc lớn hơn: phục vụ người dân và xã hội. PAR Index chính là thước đo sự phục vụ, thước đo sự hài lòng của người dân và xã hội đối với thủ tục hành chính của các bộ ngành, qua đó là chính phủ.

 

Việc Bộ Y tế tụt hạng mạnh về xếp hạng PAR Index cho thấy sự phục vụ của ngành y với người dân chưa tốt và người dân đang phiền lòng với chất lượng phục vụ trong ngành y tế. Người dân, người bệnh vốn đã mệt mỏi, đau yếu lẽ ra cần được chăm sóc, phục vụ tốt nhất có thể. Điều này giúp giảm bớt, giảm nhanh hơn nỗi đau bệnh tật.

 

Sự tụt hạng mạnh, đứng áp chót về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế vì thế khiến người dân phiền lòng hơn rất nhiều. Những người có trách nhiệm của Bộ Y tế nghĩ sao?

 

PHẠM DƯƠNG/NLĐ

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN…