Vin giêng, tra hạt…  gọi mùa – Thơ Hữu Dũng

780

Tranh minh họa – Tác giả: Vũ Minh Nguyên

 

Bến sông nào lưu giữ dòng trôi

Như chim lửa thắp trời trắng hạ

Soi cũ càng tuổi biết chia xa

Màu kỷ niệm buồn vương ghế đá

Hồn thực bì thổn thức giữa mùa khô

 

Tình nắng hạ trầm mình sông bạc 

Lời chiều êm trôi dạt phía chuông tan

Cánh hoa trăng tươi sắc màu ly biệt

Cùng mùa yêu phiêu bạt lưng ngàn

 

Ôi, mắt sâu sóng ngày xa biển

Nỗi đau người dào dạt bến bờ hoang 

Xác hạ úa heo may về lầm lũi

Chia tóc tơ rẽ nhánh phủ vai mềm

 

Thương con tàu sân ga lầm lỡ

Rúc vọng hồi bóng cũ xa xôi

Sợi nắng ươn vương sắc vàng bóng cỏ

Bến sông nào lưu giữ dòng trôi?

 

 

Nắng tháng Ba

Nắng tháng Ba khơi bếp mùa lửa hạ

Chang chang trời, tím biếc sắc bằng lăng

Mồ hôi giọt ngập ngừng trong xác nắng

Lòng rạ rơm thao thức vọng đồng xa

 

Tháng Ba nhớ bão bùng giáp hạt

Thương bao vai trầy xước phận người

Màu hoa lửa khỏa chìm hương khoai sắn

Đêm hỏa châu thắp lửa mắt biên thùy…

 

Rồi… tháng ba ươm vàng sắc mật

Mẹ cùng cha gồng gánh trở về

Dựng nhà mới trên nền đất cũ

Bờ tre nghiêng soi bóng sân hè

 

Đất đồng làng tươi thớ cày no đủ

Ngọt yêu thương tu hú gọi mùa lên

Đôi sẻ nâu đầu hồi reo gió mới

Rẽ cánh đời sà đậu nhánh bình yên

 

Còn ai nữa tháng Ba lay nỗi nhớ

Của ngày xanh áo trắng học trò

Hồn phượng vĩ

                  rưng lòng ngày chớm hạ

Lưu luyến nào vương vấn

                                 nắng tháng ba?

 

 

Hương Giêng

Vin giêng, tra hạt…  gọi mùa

Mầm vươn bãi thắm, gió lùa hơi xuân  

 

Vai cầu nghiêng chạm mây ngoan

Tim yêu tròn ngực. Tóc ngàn sợi lay  

 

Hồn lau sậy. Lòng phong khuya

Khuất chìm man mác, đón ngày nắng lên

 

Môi hoa mắt biếc tay mềm

Tan trong phiếm nguyệt, hương giêng xao lòng!

Thanh Quýt, 26/2/2021

H.D