Vô lượng sầu bi – Chùm thơ của Huỳnh Liễu Ngạn

538

(Vanchuongphuongnam.vn) – thương tóc rôi/ rối rẻ bồng/ mưa hay nắng/ hay bão bùng mặc anh.

Ảnh minh họa

Vô lượng sầu bi

 

anh về mang nỗi 

nhớ đi

thương em vô lượng

sầu bi vô thường

 

cầm tay thoắt

đã mười phương

hỏi em còn đó

hay đường đã chia

 

sao trời chớp

sáng lia tia

bờ môi mọng

lá sen kia đã mòng

 

thương tóc rôi

rối rẻ bồng

mưa hay nắng

hay bão bùng mặc anh.

 

 

Tăm cá bóng chim

 

chờ chi

cho mỏi dòng sông

đã thương thì gọi

đã trông

thì về

 

còn quê

còn ánh trăng thề

thì treo lên

ngọn sao khuê

mà tìm

 

đợi khi

tăm cá bóng chim

thì trăng đã lạc

đường tim

mất rồi.

 

H.L.N