Đàm Chu Văn và con đường đổi mới thi ca

Bùi Công Thuấn (Vanchuongphuongnam.vn) – Xao Thu là tập thơ thứ 9 của nhà thơ Đàm Chu Văn. Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1998), đã đoạt nhiều giải thưởng văn học (1). Đọc Xao Thu, tôi ghi nhận nỗ lực đổi mới thơ ca của anh và những gì anh đạt … Đọc tiếp Đàm Chu Văn và con đường đổi mới thi ca