Home Tags Cháy hết những ưu hoài – Thơ Phùng Quang Thuận

Tag: Cháy hết những ưu hoài – Thơ Phùng Quang Thuận

Cháy hết những ưu hoài – Thơ Phùng Quang Thuận

Tác giả Phùng Quang Thuận Nhạc chiều Chiều trôi... chiều trôi... trôi trên cảnh đời bối rối trên những mảnh hồn tả tơi rồi sụp tối . Chiều qua... chiều qua... qua...
- Advertisement -

XEM NHIỀU