Home Tags Chùm thơ lục bát của Nguyễn Trọng Lĩnh

Tag: Chùm thơ lục bát của Nguyễn Trọng Lĩnh

Chùm thơ lục bát của Nguyễn Trọng Lĩnh

Nhà thơ Nguyễn Trọng Lĩnh. Phía xanh  Mượn câu lục bát giao mùa Chia tôi hai nửa vót dùa hình dung Nửa thăm thẳm tối hãi hùng Nửa mênh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU