Home Tags Đêm mưa nhớ mẹ

Tag: Đêm mưa nhớ mẹ

Đêm mưa nhớ mẹ

“Mẹ tôi, tóc xanh phủ bạc tháng ngày Mẹ tôi, vui buồn nặng trĩu hai vai...” Hơn 60 năm trước, mẹ tôi là cô thôn nữ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU