Home Tags Dệt bản trường ca – Thơ Pha Khắc Nguyễn

Tag: Dệt bản trường ca – Thơ Pha Khắc Nguyễn

Dệt bản trường ca – Thơ Nguyễn Khắc Pha

Nhà thơ Nguyễn Khắc Pha Tà Đùng! Tà Đùng! Hỡi Thần núi Thần sông Hãy đưa ta tới Tà Đùng Nơi gặp nhau của trời và đất Nơi bắt đầu của...
- Advertisement -

XEM NHIỀU