Home Tags Đồng Chuông Tử – Rông rên giọt phố

Tag: Đồng Chuông Tử – Rông rên giọt phố

Đồng Chuông Tử – Rong rênh giọt phố

Nhà thơ Đồng Chuông Tử Nhớ mẹ Trăm năm là mấy nghìn ngày Mẹ ta đã bỏ ta bay về trời Trời cao chiều ấy rối bời Mẹ ta...
- Advertisement -

XEM NHIỀU