Home Tags Nguyễn Trọng Hoàn

Tag: Nguyễn Trọng Hoàn

Nguyễn Trọng Hoàn – Quỳnh hương chảy ngược dòng thơ

  Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn   Bất ngờ gió trở heo may... ...bàn tay ngóng phía bàn tay tần ngần Rêu mờ dấu gió tầm xuân nghe vi vút...
- Advertisement -

XEM NHIỀU