Home Tags Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Tội sơ lược hóa con người”

Tag: Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Tội sơ lược hóa con người”

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Tội sơ lược hóa con người”

Vinh Huỳnh (Vanchuongphuongnam.vn) - Nhà văn Vinh Huỳnh trò chuyện với Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp VINH HUỲNH(VH): Chào tiên sinh, hồi này anh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU