Home Tags Nương tựa bơ vơ – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tag: Nương tựa bơ vơ – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nương tựa bơ vơ – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Nương thân                     Tặng Nguyễn Hàn Chung Một mình lạc giữa trời xa Mượn ai đây chút quê nhà nương thân Xứ nguời lạ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU