Home Tags Phùng Hiệu – Thặng dư và giấc mơ hiện thực

Tag: Phùng Hiệu – Thặng dư và giấc mơ hiện thực

Phùng Hiệu – Thặng dư và giấc mơ hiện thực

Thơ trong “Biên bản thặng dư” kết tinh từ tấm lòng ấm nóng yêu người, thương người. Bút lực tập trung nhất quán với...
- Advertisement -

XEM NHIỀU