Home Tags Trường Sơn một dải gấm hoa – Thơ Trần Thế Tuyển

Tag: Trường Sơn một dải gấm hoa – Thơ Trần Thế Tuyển

Trường Sơn một dải gấm hoa – Thơ Trần Thế Tuyển

Nhà thơ Trần Thế Tuyển   Một thời           Kính tặng đồng đội Một thời rồi mãi muôn thời Tôi là người lính, vẫn người...
- Advertisement -

XEM NHIỀU