Thể lệ tham dự Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam

610

Giải thưởng Tác giả Trẻ nằm trong hệ thống giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ. Giải đồng loại hàng năm cho 4 thể loại: Văn xuôi, Thơ, Văn học dịch, Lý luận phê bình. Một Giải thưởng có trị giá 30.000.000 triệu đồng.

THỂ LỆ THAM DỰ

Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam

  1. Nội dung:

Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam nằm trong hệ thống giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ, khuyến khích, cổ vũ, đào tạo, bồi dưỡng các tác giả gắn bó lâu dài với công việc cầm bút, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam.

  1. Đối tượng:

 – Tất cả các công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống.

– Thành viên Hội đồng sơ khảo, Hội đồng Chung khảo nếu tham dự giải thưởng, không được tham dự các cuộc họp xét giải và bỏ phiếu tác phẩm của mình.

  1. Điều kiện:

Tác phẩm: Là tác phẩm thuộc 4 thể loại: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn học dịch đã in thành sách được xuất bản và lưu hành ở Việt Nam từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm xét giải (căn cứ theo ngày tháng nộp lưu chiểu). Tác phẩm của một tác giả (không xét tác phẩm đồng tác giả, tuyển tập tác giả, tổng tập, các loại sách sưu tầm, biên khảo). Khi đăng ký tham dự giải, tác giả ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

– Tác phẩm nhiều tập chỉ được xét giải khi đã xuất bản trọn bộ.

– Tác phẩm tham dự Giải thưởng Tác giả Trẻ không được tham dự một cuộc thi nào khác từ trước và cho đến khi kết thúc Giải thưởng. Chỉ xét các tập truyện, thơ, lý luận phê bình, dịch khi tỷ lệ tác phẩm đạt trên 80% chưa in trong cuốn sách khác.

– Tác giả tham dự Giải thưởng cam kết chịu trách nhiệm về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của tác phẩm.

– Trong thời gian diễn ra Giải thưởng. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng miễn phí các tác phẩm dự thi để quảng bá cho Giải thưởng.

  1. Cơ cấu giải thưởng:

– Giải đồng loại hàng năm cho 4 thể loại: Văn xuôi, Thơ, Văn học dịch, Lý luận phê bình (số lượng tác phẩm trao giải tùy thuộc vào số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự giải hàng năm)

– Một Giải thưởng có trị giá 30.000.000 triệu đồng.

  1. Thời gian:

– Giải thưởng Tác giả Trẻ được trao thưởng hàng năm.

– Công bố phát động cuộc thi: Tháng 5.2021.

– Giải thưởng Tác giả Trẻ bắt đầu nhận tác phẩm kể từ ngày công bố giải thưởng Tác giả trẻ (6.5.2021) và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 30.9 năm xét giải (tính theo dấu bưu điện).

– Lễ trao Giải thưởng Tác giả Trẻ sẽ được tổ chức riêng, dự kiến vào tháng 11 hàng năm

– Danh sách người đoạt giải sẽ được công bố trên các thông tin đại chúng của Hội Nhà văn Việt Nam gồm: Website Hội Nhà văn Việt Nam (vanvn.vn); Báo Văn nghệ, Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.

  1. Hội đồng xét giải thưởng:

– Giải thưởng Tác giả Trẻ sẽ có Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo để xét giải

– Hội đồng sơ khảo và Chung khảo gồm một số nhà văn nổi tiếng và có uy tín, chuyên môn do Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thành lập

  1. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Ngoài phong bì xin ghi rõ Tác phẩm dự Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam phát tại địa chỉ người nhận.

Địa chỉ: Ban Sáng tác – Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội; ĐT: 0243.822 8948; 0977 161 692

Nhà đồng hành chính với Giải thưởng Tác giả Trẻ:

Theo VANVN.VN