Thông báo trại sáng tác văn học thiếu nhi năm 2022 ở Tam Đảo

423

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam sẽ mở trại sáng tác văn học 15 ngày vào tháng 6/2022 ở Tam Đảo dành riêng cho các nhà văn viết về đề tài thiếu nhi.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp mở trại sáng tác văn học năm 2022. Theo kế hoạch sẽ có 01 trại sáng tác, thời gian và địa điểm như sau:

Địa điểm: Nhà Sáng tác Tam Đảo – thị trấn Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: 15 ngày vào tháng 6 năm 2022

Số lượng tham gia: 15 hội viên

(Trại viết dành riêng cho nhà văn viết về đề tài thiếu nhi)

Chi phí ăn ở trong thời gian duy trì trại viết do Hội Nhà văn và Nhà Sáng tác đài thọ.

Phương tiện đi lại cũng như những nhu cầu khác do các thành viên tham dự trại viết tự thu xếp.

Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các hội viên của Hội nếu có nguyện vọng tham dự trại sáng tác, làm đơn đăng ký theo mẫu dưới đây. Đơn gửi về địa chỉ:

Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ)

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Chị Nguyễn Hạnh Lâm, ĐT: 0977161692

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu đơn:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oo—

      Hà Nội, ngày    tháng      năm 2022

 ĐƠN THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

Ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam

Tên tôi là: (Tên theo CMND)………………………………………………………………………………..

Bút danh:…………………………………………..Giới tính:……………………….…………………

Sinh năm:…………………………… ………….. Dân tộc: ……………………………………………………….

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên nghành:……………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………; Email:……………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chấp hành xét cho tôi được tham gia dự Trại sáng tác tại Tam Đảo năm 2022

để hoàn thành  tác phẩm: ………………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban chấp hành.

Xin chân thành cám ơn.

…………, ngày ….tháng…. năm 2022

Người làm đơn