Vẹn đầy duyên tu – Thơ Đào Minh Tuấn

1515

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Sen 

Hoa về khai nhụy đất duyên

Lắng trong kinh kệ hương thiền am mây

Nghe ra ngay tại chốn này 

Ngát thơm kinh Phật vẹn đầy duyên tu…

 

 

Chân như 

Lung linh hạt nắng rong thiền

Thân tâm rỗng lặng du miên ta bà

Cạn đời tựa gốc sa la 

Uống hương chánh niệm ngỡ là chân như…

 

 

Như Lai 

Trần ai tục lụy còn vương vấn

Quên kinh lãng kệ mãi đằng vân 

Tung cánh cà sa bay trong gió

Chánh niệm Như Lai bỗng thấy gần…

 

 

Tri kỷ 

Tri âm tri ngộ vô thường 

Huyễn am gặp pháp ngát hương cõi thiền

Trần đời đủ một chữ duyên

Ngộ ra tri kỷ là nguyên khai đời…

14/3/2021

Đ.M.T