Chùm thơ Haiku của Lê Lâm

422

1.

Hoa đâu biết em buồn
Cứ đợi đến ngày xuân mới nở
Mùa đông dài lê thê

2.

Mùa xuân không trở lại
Sáng nay vừa gặp gái chưa chồng
Tự dưng mặt ửng đỏ?

3.

Tưởng yêu được hoa mai
Thanh mảnh, tơ non và tinh khiết
Ngoài kia chim chết rét

4.

Hoa nghĩa trang Hàng Dương
Có phải tận xa xôi Nhật Bản
Đêm khiến ta thức giấc!

5.

Em ngoái lại
Anh đi xa rồi!
Sen cuối mùa chưa khuất.

6.

Cần gì phải nhắc nhau
Khỏi rừng không quên người nằm lại
Ngoài kia trời chợt tối!

7.

Có bao giờ em nghĩ
Khi anh đang chăm chú nhìn em
Bao cặp mắt sau lưng?

8.

Đường tình không bằng phẳng
Người từng vượt đèo vẫn bất ngờ
Nhưng có ai từ chối?

9.

Lầm lũi đi trong hầm
Cứ bám theo nhau không sợ lạc
Ngoài kia trời đã sáng.

10.

Người đi trước dạy ta
Đang đi đường không nên uống nước
Chính lúc ta đang khát!*

* bài này được lấy làm nhạc nền cho biểu diễn trống của Nhật Bản tại Việt Nam.

L.L