Chùm thơ Nỗi Niềm của Đỗ Anh Thư

926

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chưa rụi ngày em thiêu / Lửa bừng con mắt Hạ / Ve đang khóc gọi chiều / Tình xanh như chiếc lá…


Nhà thơ Đỗ Anh Thư

Đêm…

Trong nhà thạch sùng tặc lưỡi
Đầu hè tiếng tắc kè kêu
Đồng hồ từng giờ tức tưởi
Gõ vào khoảng trống rong rêu..

Lửa em

Chưa rụi ngày em thiêu
Lửa bừng con mắt Hạ
Ve đang khóc gọi chiều
Tình xanh như chiếc lá

Vô tư

Sống cho qua ngày tháng
Vớt vát những niềm vui
Góc trời riêng lãng mạn
Một mình ta… vẫn cười!

Đ.A.T