Home Tags Chùm thơ lục bát

Tag: chùm thơ lục bát

Võ Kim Phượng – Con về gỡ rối heo may

Nhà thơ trẻ Võ Kim Phượng Mơ Con về gỡ rối heo may  Phủi thời gian  bụi  đậu dày tóc Cha.  Lưng còng cõng hạt mưa sa  Đôi chân trần  bước  không qua...
- Advertisement -

XEM NHIỀU