Home Tags Đổi mới văn nghệ hôm nay chính là bình thường mới

Tag: Đổi mới văn nghệ hôm nay chính là bình thường mới

Đổi mới văn nghệ hôm nay chính là bình thường mới

35 năm trước (1986), đứng trước vận mệnh dân tộc, Đảng ta đã xóa bỏ thời kỳ “quan liêu bao cấp”, chuyển sang thời...
- Advertisement -

XEM NHIỀU