Home Tags Tình đã vô tình chuốc điệu xanh – Thơ Nhật Chiêu

Tag: Tình đã vô tình chuốc điệu xanh – Thơ Nhật Chiêu

Tình đã vô tình chuốc điệu xanh – Thơ Nhật Chiêu

Nhà thơ Nhật Chiêu   Nghe Núi đi  (Tiễn Sơn Núi) Cuối cùng Sơn "thở cái phào" cõi trăm năm Núi tự vào ra thôi   Đọc kinh xưa  Cha mẹ càn khôn Tốn Ly Đoài...
- Advertisement -

XEM NHIỀU