Home Tags Vạt lụa vàng bông nắng trổ trên sông – Thơ Hữu Dũng

Tag: Vạt lụa vàng bông nắng trổ trên sông – Thơ Hữu Dũng

Vạt lụa vàng bông nắng trổ trên sông – Thơ Hữu...

  Tranh minh họa - Tác giả: Nguyễn Quang Quý    Võ vàng  Hai tay gối ngực khuya đầy Lòng nghe mưa hát, giọt rơi bên thềm Võ vàng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU