17 hội viên mới Hội Nhà văn TPHCM 2017

587

27.12.2017-23:45

NVTPHCM- Sau khi họp bầu chọn rất kỹ lưỡng, các hội đồng chuyên môn: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình – dịch thuật đã giới thiệu 16 tác giả trình lên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM xét kết nạp.

 

Tuy nhiên, tại kỳ họp ngày 26.12, BCH lắng nghe các ý kiến, sau khi cân nhắc đã nhất trí giới thiệu bổ sung thêm 1 tác giả, nâng tổng số ứng viên lên 17 tác giả. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 100% thành viên BCH có sự đồng thuận cao về 17 hội viên mới.

 

Việc trao tặng giải thưởng và kết nạp hội viên mới sẽ được tiến hành vào dịp lễ tổng kết hoạt động Hội cuối năm. Văn phòng Hội sẽ gửi thư mời đến tất cả các hội viên lẫn tân hội viên, đồng thời sẽ thông báo cụ thể trên website của Hội.

 

Sau đây danh sách cụ thể của 17 hội viên mới:

 

Thơ:

 

Văn Nguyên Lương

Đặng Tường Vy

Nguyên Trân

Phan Thu Nguyệt

Lương Sâm Thương

Xuân Trà

Bùi Phan Thảo

Phan Thanh Bình

Thành Chung

 

Văn xuôi:

 

Phan Đạt Ninh

Mã Thiện Đồng

Nguyễn Văn Thái

Võ Chí Nhất

Phùng Thanh Vân

Võ Ngọc Lan

 

Lý luận phê bình:

 

Nguyễn Công Lý

Phan Xuân Viện

 

Xin chúc mừng các hội viên mới Hội Nhà văn TP.HCM. Hy vọng việc được kết nạp vào Hội sẽ là động lực cho các tác giả sáng tác tốt hơn và có những đóng góp thiết thực cho hoạt động Hội cũng như đời sống văn học.

 

 

>> Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2017

>> Xét giải thưởng và bầu hội viên mới

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…