Home Tags Đàn voi đi ngang trời – Thơ Đỗ Toàn Diện

Tag: Đàn voi đi ngang trời – Thơ Đỗ Toàn Diện

Đỗ Toàn Diện – Hái gió đỉnh trời

Nhà thơ Đỗ Toàn Diện Dấu chân thời gian Từ ngàn xưa đầu trần chân đất Tôi tìm tôi dĩ vãng luân hồi Gùi nước lòng khe,...
- Advertisement -

XEM NHIỀU