Home Tags Nhớ mùi cháo nhái Tân Hồng

Tag: Nhớ mùi cháo nhái Tân Hồng

Nhớ mùi cháo nhái Tân Hồng

Đặng Thiệp Lửa đã bén, nồi đã nóng. Dầu bắt đầu sôi. Hành, tỏi băm đã xong. Tiếng xèo xèo kèm mùi thơm từ miệng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU