Home Tags Trần Ninh Hồ: Ăm ắp một tâm hồn thơ

Tag: Trần Ninh Hồ: Ăm ắp một tâm hồn thơ

Trần Ninh Hồ: Ăm ắp một tâm hồn thơ

Nếu chưa từng gặp gỡ Trần Ninh Hồ ngoài đời, chỉ đọc thơ ông sẽ không nghĩ tác giả của những vần thơ ấy...
- Advertisement -

XEM NHIỀU