Danh sách ủng hộ kinh phí web Hội đợt 2

1274

27.12.2017-09:10

NVTPHCM- Trong mấy tháng qua, Ban Điều hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà văn TP.HCM tiếp tục nhận được sự đóng góp kinh phí từ một số nhà văn hội viên và mạnh thường quân. Đây là sự hỗ trợ quý báu để diễn đàn văn học này được hoạt động bình thường.

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ!

 

Sau đây là danh sách những người ủng hộ kinh phí cho website trong đợt 2 năm 2017.

 

Nhà thơ Phạm Quang Tiễn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

 

Nhà thơ Lê Thị Kim: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

Nhà thơ Phùng Hiệu: 3.000.000đ

Nhà thơ Thành Chung: 3.000.000đ

 

Nhà thơ Xuân Trường: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu: 2.000.000đ

Nhà thơ Phạm Đình Phú: 2.000.000đ

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long: 2.000.000đ

Nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình: 2.000.000đ

Nhà thơ Nguyên Trân: 2.000.000đ

Nhà thơ Trương Tri: 2.000.000đ

 

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh 1.000.000đ (Một triệu đồng)

 

Nhà văn Cao Chiến: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng: 500.000đ

Nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam: 500.000đ

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…