Khát vọng yêu thương họa thiên thu – Thơ Nguyễn Ngọc Thu

672

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu

Nói dối

Không chỉ người khác dối mình
Nhiều khi mình cũng dối mình không hay.
Dối hoài… riết cũng thành hay.
Cả làng nói dối… thành hay cả làng


Khát vọng

Đất nước mình đi đâu cũng gặp
Hòn vợ chồng, trống mái, vọng phu.
Núi non thương người tạc vào đá
Khát vọng yêu thương họa thiên thu.


Tấm hình

Sẵn điện thoại thông minh
Chộp ngay được tấm hình
Lung linh ba điểm sáng
Phía Tây sau nhà mình.

Trăng đầu tuần mùng sáu.
Đèn máy bay ngang qua.
Bên kia sông Vàm Thuật
Điện như ánh đèn pha

Mới hay trong đêm tối
Ánh sáng rực thêm ra
Trăng lưỡi liềm là thế,
Như trăng rằm bao la.

Tấm hình mình vừa chụp.
Mà như… ta dối ta!