Phạm Trung Tín một thời áo lính

1378

23.12.2017-11:00

MỘT THỜI ÁO LÍNH

   Kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ

 

Xa quê, giã biệt bạn thầy

Ngày đưa tiễn, dáng mẹ gầy gió sương

Vượt ngàn xa đến chiến trường

Đời xanh áo lính, coi thường hiểm nguy.

 

Khi rừng thẳm, lúc biên thùy

Ngại chi đạn nổ, sá gì bom rơi

Bao đồng đội ngã xuống rồi

Bờ khe, dặm vắng, truông dài, rừng thưa.

 

Đời thường chưa tạnh nắng mưa

Da cam, thương tật, chẳng chừa ốm đau

Cấy cày khó nhọc ruộng trâu

Con thơ vợ dại, đau đầu áo cơm.

 

Nhớ đêm đông ấm ổ rơm

Rau rừng cá suối, bếp thơm lửa chiều…

Điểm danh thiếu vắng quá nhiều

Cạn ly rượu trận, bao nhiêu nỗi niềm

 

Một thời trai trẻ hồn nhiên

Tử sinh ai đếm những miền bão dông

Vẫn hiên ngang bước quân hồng

Bốn lăm năm vẹn tấm lòng trung trinh

 

PHẠM TRUNG TÍN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Văn Thưởng bóng dáng sông quê

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió

>> Xuân Trà lòng say trong lòng

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ

>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh

>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông

>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

>> Sơn Ca làm tung cả gió đông

>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…