Home Tags Cầm nỗi chơi vơi – Thơ Thuận Ánh

Tag: Cầm nỗi chơi vơi – Thơ Thuận Ánh

Cầm nỗi chơi vơi – Thơ Thuận Ánh

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Hóa giải ưu phiền Có ai tan nát cõi lòng Mang ra gào thét rỗng không giữa trời Để ai ngoảnh lại rối bời Đặng cầm một nỗi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU