Home Tags Chùm thơ lục bát của Nguyễn Thanh Phong

Tag: Chùm thơ lục bát của Nguyễn Thanh Phong

Chùm thơ lục bát của Nguyễn Thanh Phong

Tác giả Nguyễn Thanh Phong. Lênh đênh phận người Miền Trung… lũ lại duềnh lên Thương đồng loại… mãi lênh đênh phận người! Thiên tai - thì bởi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU