Home Tags Nhạc sĩ Phạm Duy

Tag: Nhạc sĩ Phạm Duy

Bùi Giáng đã dịch sai bài thơ của G.Apollinaire mà Phạm...

Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều nhà nghiên cứu bàn luận rằng liệu Bùi Giáng có dịch sai chữ “bruyère” trong bài L’Adieu của G.Apollinaire mà...

Nhạc sĩ Phạm Duy: Người thật thà phức tạp

Xin nói ngay, cái tổ hợp từ “thật thà phức tạp” này là tôi mượn từ nhà thơ Nguyễn Đức Tùng ở Canada. Vậy xin...
- Advertisement -

XEM NHIỀU