Home Tags Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 35)

Tag: Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 35)

Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi...

Tranh Lê Sa Long    NGUYỄN THÁNH NGÃ Nhận diện Sài Gòn Cuối cùng, tôi cũng nhận ra Sài Gòn nơi đất hóa người và người hóa đất đất sinh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU