Home Tags Trăng khuyết – Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Hoàng

Tag: Trăng khuyết – Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Hoàng

Trăng khuyết – Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Hoàng

(Vanchuongphuongnam.vn) - Nó bưng tô cơm ra sàn nước. Mặt buồn so. Tháng Bảy mình, nước đổ về đỏ quạch dòng kinh, đỏ luôn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU