Home Tags Triền dốc cỏ hồng – Thơ Tạ Hoàng Tú

Tag: Triền dốc cỏ hồng – Thơ Tạ Hoàng Tú

Triền dốc cỏ hồng – Thơ Tạ Hoàng Tú

Đồi cỏ hồng Đà Lạt - Nguồn internet   Làng Cù Lần Cheo leo Đỉnh dốc Cù Lần Núi ôm mây ngủ Sương dần mờ tan Cỏ thơm Ươm nắng Đại Ngàn Thông...
- Advertisement -

XEM NHIỀU