Triền dốc cỏ hồng – Thơ Tạ Hoàng Tú

698

Đồi cỏ hồng Đà Lạt – Nguồn internet

 

Làng Cù Lần

Cheo leo
Đỉnh dốc Cù Lần
Núi ôm mây ngủ
Sương dần mờ tan

Cỏ thơm
Ươm nắng Đại Ngàn
Thông reo, suối hát
Nắng tràn đầu non

Ai trao
Giấc mộng đêm tròn
Câu thơ tôi viết
Hao mòn giấc thu

Gió nghiêng
Đỉnh dốc sương mù
Mang theo nỗi nhớ
Chiều thu tôi về

              

Có về Đà Lạt cùng anh

Cam Ly
Gọi gió xôn xao
Cỏ thơm nắng mật
Anh Đào nở hoa

Lạc miền
Dĩ vãng xanh xa
Ngắm hồ Than Thở
Sương sa bềnh bồng

Nghiêng nghiêng
Triền dốc cỏ hồng
Lang Bian lấp lánh
Một vùng Đam San

Suối reo
Róc rách tiếng đàn
Mênh mông rừng núi
Bạt ngàn thông xanh
Có về Đà Lạt cùng anh?
T.H.T