Home Tags Vầng trăng nứt vỡ – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

Tag: vầng trăng nứt vỡ – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

Vầng trăng nứt vỡ – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh   Cù lao suối trăng                             Tặng AC Anh đưa cho em vầng trăng Bỗng tròn xòe thành cổ tích Vớt lên từ sóng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU